Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Aktuality

10.05.2016

Čo by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete prenajať byt

Prenájom bytu môže byť nielen atraktívnym zhodnotením investície, ale zároveň aj zdrojom mnohých patálií. Dobre napísaná nájomná zmluva a poistenie nehnuteľnosti, resp. domácnosti sú základnými predpokladmi, ako eliminovať prípadné riziká.

01.02.2016

Groupama uhrádza škody z PZP v cenách nových náhradných dielov

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu prestáva uplatňovať amortizáciu pri povinnom zmluvnom poistení. V praxi to znamená, že škody z PZP spôsobené ich poistencami bude uhrádzať podľa cien nových náhradných dielov osobných motorových vozidiel, bez zohľadnenia ich opotrebovania.

Bezpečný život

Spustili sme predaj nášho nového rizikového poistenia, ktoré poskytuje poistnú ochranu vám i vašim najbližším. Nech sa deje čokoľvek.

Služby

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071