Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AKTUALITY

16.11.2016

Búračka? Groupama vám poradí, ako z úzkych

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení?

27.10.2016

Chystáte sa na cintorín? Pozor na zlodejov

Cintoríny by mali byť pre návštevníkov posvätné. Napriek tomu čelia celoročne vandalizmu. V dušičkovom období je príležitostí pre výtržníkov ešte viac. Ako sa proti nim chrániť?

NOVINKA

KONZULTÁCIE PRE TRESTNÉ KONANIE

Novinkou v rámci PZP je poskytnutie bezplatnej právnej
pomoci v trvaní 3 hodín
,
ktorú môžu využiť klienti
pri
dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami.
 


Služby

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071